l a p a r e s s e e n d o u c e

Slide Algemene voorwaarden

Verkoop- en annuleringsvoorwaarden m.b.t. vakantiewoning

Hoe wij omgaan met onder meer reserveringen, annuleringen en verantwoordelijkheden kunt u hieronder lezen in deze voorwaarden. 

Artikel 1 – Duur van het verblijf

Door ondertekening van het contract voor een bepaalde periode kan men zich in geen geval beroepen op enig recht op een langer verblijf.

Artikel 2- Bekrachtiging reservering

Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag, sturen wij u bij aanvaarding van de aanvraag per email een bevestiging toe (reserveringsbevestiging). Wij vragen u een bevestigende reply op dit contract per email te zenden en wij vragen u binnen 10 dagen een aanbetaling te voldoen. Deze aanbetaling bedraagt 25% van de totale reissom. Het restantbedrag van de huursom en een waarborg van € 200,- dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservering vanaf 6 weken voor aanvang van de huurperiode dient het totale bedrag per ommegaande en in één keer te worden voldaan.

Uw reservering wordt definitief na ontvangst van de (aan)betaling. De betaling van een aanbetaling impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden en bepalingen.

Het is belangrijk om te weten dat het niet betalen van de aanbetaling binnen de gestelde termijn betekent dat de reservering niet bevestigd is en dat we ons als gevolg daarvan het recht voorbehouden om de gite weer vacant te stellen.

Artikel 3 – Koop op afstand en herroepingrecht

Een reservering die gemaakt is per internet, per telefoon en/of per brief is een aankoop op afstand. Wij moeten ons conformeren aan artikel L. 121 – 17 e.v. van de Code de la consommation. Wij willen u er op wijzen dat het herroepingrecht niet van toepassing is op de door ons geleverde diensten (prestations de service d’hebergements).

Artikel 4 – Annulering door de client

Alle annuleringen moeten worden aangemeld per brief of e-mail gestuurd naar de eigenaar.

Bij annuleringen tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 25 % van de totale huursom in rekening gebracht. Na het verstrijken van bovenstaande periode voor de aanvang van uw verblijf is de volledige huursom verschuldigd.

In geval van een verlate aankomst en/of vervroegd vertrek tijdens het verblijf: er vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5 – Annuleringsverzekering

Wij willen u erop wijzen dat er geen enkele annuleringsverzekering is opgenomen in onze tarieven. Wij adviseren u dan ook met klem om een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 6 – Annulering door de eigenaar

Wanneer vóór het begin van het verblijf, de eigenaar van het verblijf annuleert, dan dient hij zijn cliënt zo spoedig mogelijk te informeren. De reeds betaalde bedragen zullen onmiddellijk terugbetaald worden aan de client.

Artikel 7 – Aankomsttijd

Aankomst tussen 16.00 en 18.00 uur. In geval van een andere gewenste aankomsttijd en/of een verlate aankomst door onvoorziene omstandigheden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. T: 0033 (0)9 64 39 60 93.

Artikel 8 – Vertrektijd

De vakantiewoning moet voor 10.00 uur worden vrijgemaakt. 

Artikel 9 – Betaling van het saldo van de accommodatie

Het restant van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het verblijf te worden betaald.

Artikel 10 – Waarborg

Klachten in verband met inventaris en/ of bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. De klachten kunnen per mail gemeld worden.

Onze controle van de vakantiewoning gebeurt bij de eindschoonmaak.; dan kan schade en/ of breuk door ons worden vastgesteld.

Wanneer alles in goede orde is achter gelaten en geen schade of breuk is vastgesteld dan wordt de waarborgsom binnen twee weken geretourneerd. Gaat de schade de waarborg te boven dan is de huurder verplicht de aanvullende betaling over te maken (binnen twee weken na berichtgeving)

Artikel 11 – Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Artikel 12 – Levensstijl, gebruik van het verblijf

Naleving van een bepaalde levensstijl wordt gevraagd aan alle gasten om de rust van de locatie en het comfort van de gasten en omwonenden te waarborgen. Daarnaast wordt verzocht niet te roken in het hele pand. De client verbindt zich ertoe de instructies op te volgen van hoe zich te gedragen bij “La Fiancée du Paresseux”, alsmede de algemene verkoopvoorwaarden.

De client stemt ermee in om de vakantiewoning aan het eind van het verblijf in perfecte staat achter te laten en te verklaren te accepteren, en financieel te dragen, de eventuele schade waarvoor hij verantwoordelijk is.

De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders wordt veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden.

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering.

Kinderen verblijven in La Fiancée du Paresseux onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van hun ouders/verzorgers (inclusief de tuin en het zwembad).

Het verblijf in La Fiancée du Paresseux en het gebruik van alle voorzieningen zoals o.a. het zwembad en de parkeergelegenheid geschiedt uit vrije wil en op eigen risico.

Wij (eigenaren van La Fiancée du Paresseux) kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden en dientengevolge worden wij door bezoekers gevrijwaard voor zaken zoals letsel van bezoekers en degenen die hen vergezellen, door welke oorzaak dan ook; beschadiging, direct of indirect, verlies of diefstal van goederen of waardezaken die in La Fiancée du Paresseux zijn meegebracht door een bezoeker of degenen die hen vergezellen, inclusief die zaken die door ons in ontvangst zijn genomen dan wel die op welke wijze dan ook en door wie dan ook zijn gedeponeerd, in bewaring gegeven of achtergelaten; schade of overlast veroorzaakt door of aan derden.

Artikel 13 – Wijzigingen verkoop- en annuleringsvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving onderhevig zijn aan veranderingen. De acceptatie en naleving van deze voorwaarden van de verkoop / levering worden geacht te zijn geaccepteerd bij de betaling van aanbetaling.

Artikel 14 –

Volgens de wet van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang en rectificatie van gegevens die u betreffen. “La Paresse en Douce / La Fiancée du Paresseux” verklaart deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet door te geven aan derden.