l a p a r e s s e e n d o u c e

Slide Algemene voorwaarden

Verkoop- en annuleringsvoorwaarden m.b.t. kamers

Hoe wij omgaan met onder meer reserveringen, annuleringen en verantwoordelijkheden kunt u hieronder lezen in deze voorwaarden. Deze zijn gebaseerd op de Franse wet- en regelgeving met betrekking tot chambres d’hôtes. Deze vertaling is slechts ter info. Alleen aan de Franstalige versie kunnen rechten worden ontleend.

Artikel 1 – Duur van het verblijf

Door ondertekening van het contract voor een bepaalde periode kan men zich in geen geval beroepen op enig recht op een langer verblijf.

Artikel 2- Bekrachtiging reservering

Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag, sturen wij u per email een bevestiging (reserveringscontract). Wij vragen u een bevestigende reply op dit contract per email te zenden en wij vragen u binnen 10 dagen een aanbetaling te voldoen. Deze aanbetaling bedraagt 50% van de totale reissom met een minimum van het bedrag van één overnachting. Uw reservering wordt definitief na ontvangst van de aanbetaling. De betaling van een aanbetaling impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden en bepalingen.

Het is belangrijk om te weten dat het niet betalen van de aanbetaling binnen de gestelde termijn betekent dat de reservering niet bevestigd is en dat we ons als gevolg daarvan het recht voorbehouden om de kamer(s) weer vacant te stellen.

Artikel 3 – Koop op afstand en herroepingrecht

Een reservering die gemaakt is per internet, per telefoon en/of per brief is een aankoop op afstand. Wij moeten ons conformeren aan artikel L. 121 – 17 e.v. van de Code de la consommation. Wij willen u er op wijzen dat het herroepingrecht niet van toepassing is op de door ons geleverde diensten (prestations de service d’hebergements).

Artikel 4 – Annulering door de client

Alle annuleringen moeten worden aangemeld per brief of e-mail gestuurd naar de eigenaar.

Bij annuleringen langer dan 8 weken voor aankomst, zal de gehele aanbetaling worden terugbetaald;

Bij annuleringen korter dan 8 weken voor aankomst, vindt geen restitutie van de aanbetaling meer plaats;

Bij (gedeeltelijke) annulering korter dan 2 weken voor aankomst, vindt geen restitutie van de aanbetaling meer plaats en brengen wij het nog openstaande bedrag van het gereserveerde verblijf (conform reserveringscontract) in rekening.

In geval van een verlate aankomst en/of vervroegd vertrek tijdens het verblijf: betaling van het volledig overeengekomen verblijfsbedrag.

Artikel 5 – Annuleringsverzekering

Wij willen u erop wijzen dat er geen enkele annuleringsverzekering is opgenomen in onze tarieven. Wij adviseren u dan ook om een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 6 – Annulering door de eigenaar

Wanneer vóór het begin van het verblijf, de eigenaar van het verblijf annuleert, dan dient hij zijn cliënt zo spoedig mogelijk te informeren. De reeds betaalde bedragen zullen onmiddellijk terugbetaald worden aan de client.

Artikel 7 – Aankomsttijd

Aankomst tussen 16.00 en 18.00 uur. In geval van een andere gewenste aankomsttijd en/of een verlate aankomst door onvoorziene omstandigheden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. T: 0033 (0)9 64 39 60 93.

Artikel 8 – Vertrektijd

De kamers moeten voor 10.30 uur worden vrijgemaakt.

Artikel 9 – Betaling van het saldo van de accommodatie

Het saldo van het verblijf (conform het reserveringscontract aangevuld met eventuele additionele kosten zoals table d’hote en drankjes) dient te worden betaald op de dag van vertrek.

Artikel 10 – Wisseling van kamers

Zonder dat de klant enige aanspraak kan maken op een vergoeding, behoudt de eigenaar zich het recht voor de oorspronkelijk kamer voorbehouden aan de klant te wijzigen in een kamer met dezelfde of een hogere capaciteit. In dergelijke gevallen blijven de kosten van de reservering ongewijzigd.

Artikel 11 – Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Artikel 12 – Levensstijl, gebruik van het verblijf

Naleving van een bepaalde levensstijl wordt gevraagd aan alle gasten om de rust van de locatie en het comfort van de gasten te waarborgen. Daarnaast wordt verzocht niet te roken in het hele pand. De client verbindt zich ertoe de instructies op te volgen van hoe zich te gedragen bij “La Paresse en Douce”, alsmede de algemene verkoopvoorwaarden.

De client stemt ermee in om de kamers aan het eind van het verblijf in perfecte staat achter te laten en te verklaren te accepteren, en financieel te dragen, de eventuele schade waarvoor hij verantwoordelijk is.

De keuken in de chambres d’hotes  is niet bruikbaar/beschikbaar voor de gasten.

Kinderen verblijven in La Paresse en Douce onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van hun ouders/verzorgers en dienen in het huis en/of op het terrein (inclusief het zwembad) altijd begeleid te worden door een volwassene.

Het verblijf in La Paresse en Douce en het gebruik van alle voorzieningen zoals o.a. het zwembad en de parkeergelegenheid geschiedt uit vrije wil en op eigen risico.

Wij (eigenaren van La Paresse en Douce) kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden en dientengevolge worden wij door bezoekers gevrijwaard voor zaken zoals letsel van bezoekers en degenen die hen vergezellen, door welke oorzaak dan ook; beschadiging, direct of indirect, verlies of diefstal van goederen of waardezaken die in La Paresse en Douce (incl de gite) zijn meegebracht door een bezoeker of degenen die hen vergezellen, inclusief die zaken die door ons in ontvangst zijn genomen dan wel die op welke wijze dan ook en door wie dan ook zijn gedeponeerd, in bewaring gegeven of achtergelaten; schade of overlast veroorzaakt door of aan derden.

Artikel 13 – Wijzigingen verkoop- en annuleringsvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving onderhevig zijn aan veranderingen. De acceptatie en naleving van deze voorwaarden van de verkoop / levering worden geacht te zijn geaccepteerd bij de betaling van aanbetaling.

Artikel 14 –

Volgens de wet van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang en rectificatie van gegevens die u betreffen. “La Paresse en Douce” verklaart deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet door te geven aan derden.